Etikettarkiv: Vänortsgatan

Senaste nytt om Vänortsgatan

Hittade just nedanstående information om Vänortsgatan från BRF Harald Stake.

Jag uppskattar särskilt ironin i ”inga nattarbeten är planerade för närvarande”. Det hjälper ju inte den som har sitt kontor några meter ifrån arbetet.

Jag har bara skummat texten och hoppas jag har fel men det verkar som om den djävla avstängningen av vägen inte är över utan nu ska det vara någon satans gågata. Jag tror jag ska fira när grinden tas bort genom att göra det jag varit sugen på att göra i flera långa år. Ta sats, trycka gasen i botten och köra allt vad tygen håller DÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖN!

Och av alla detaljer med cykelvägar hit och dit fick jag intryck av att det inte finns någon som helst anledning till att de boende fått vada i lervälling eftersom det ändå ska bli trottoar där. Varför byggdes den inte för tre år sedan i så fall???

Men som sagt, jag har annat för mig än att lusläsa informationen så det kanske finns en logik i den som jag vid en hastig blick missade…

Det ljusa är att det iaf är information i förväg. Men så är det inte Skanska som är entreprenör utan några som heter Markbygg.

Vänortsgatan och Bifrostgatan

Mölndals stad färdigställer markytorna runtomkring Vänortsgatan. Arbetena pågår mellan augusti och oktober 2014.

Gångfartsområde på Vänortsgatan delen mellan Brf Västerport och Brf Österport. Bilar får köra på de gåendes villkor.
Ny gång- och cykelväg på Bifrostgatan delen mellan Göteborgsvägen och Vänortsgatan (Statoil-sida). Syftet är att knyta ihop cykelstråket från Toltorpsgatan/Bifrostgatan med cykelstråket längs med Göteborgsvägen.
Bullerskärm längs den nya gång- och cykelvägen.
Vänortsgatan
En del av gatan stängs av totalt för genomfart av biltrafik. Det gäller sträckan bakom Statoil till där befintlig gång- och cykelväg möter Vänortsgatan. Passage för gående och cyklister kommer vara tillgängligt under byggtiden.

Bifrostgatan
Delen från Vänortsgatan och 200 meter väst mot Bifrost, kommer att ha minst ett körfält öppet i varje riktning. Under byggtiden kan det dock finnas tillfällen då ett körfält måste stängas av vid enskilda arbeten. Kortare trafikstopp på grund av transporter och leveranser blir också aktuella.

Gång- och cykelvägen på Bifrostgatan, delen från Häradsgatan till Vänortsgatan, hålls öppen. Där den nya gång- och cykelvägen ansluter blir det dock en smalare passage. Hänvisningsskyltar sätts upp på Vänortsgatan för att visa vägen mot gång- cykelvägen på Göteborgsvägen i sydlig och norrgående riktning.

Verksamheter som påverkas är in- och utfart till Statoil, in- och utfart till Fashion House (Göteborgsäven 89).

Tidplan och entreprenör
Arbetena genomförs dagtid, startar i början av augusti och pågår till oktober 2014. Entreprenör är Markbygg AB på uppdrag av Mölndals stad. Inga nattarbeten är planerade för tillfället.

Mitt bygge

Vad är det som byggs hos dig? Hur länge ska de hålla på egentligen? Detta är två vanliga frågor som jag ska försöka svara på.

En bild som säger mer än 1000 ord och den här tycker jag är rätt talande. Båda delbilderna är tagna från samma plats (mitt köksfönster) med mobilen. Jag har inte mixtrat eller beskurit den ena bilder för att det ska framstå som bygget är närmare än vad det är.

mina1000dagarmedSkanska

Mitt hem

Jag äger en bostadsrätt på andra våningen i ett trevåningshus på Vänortsgatan i Mölndal utanför Göteborg. Husen är byggda på 1950-talet och anses av kommunen vara särskilt fint exempel på arkitektur från den tiden. Föreningen fick exempelvis inte byta färg på fasader eller byta till moderna balkonger när balkongrenovering gjordes utan det var viktigt att områdets karaktär bevarades (!).

Bostadsrättsföreningen Harald Stake består av sju hus och nästan 200 lägenheter. När jag flyttade in hyrde föreningen mark av Mölndals stad som användes som trädgård och parkeringsplatser. Den marken ingick i det som kommunen sålde av för bygge av nya bostäder. Först skulle HSB bygga men de drog sig ur och Skanska kom in istället.

Byggprojekt runt mig ca 2010-2014

Innan den tid jag kallar för bygghelvetet började bygges korsningen som skymtar uppe i högra hörnet på den äldre bilden om till rondell och föreningen jag bor i bytte balkonger. För min del uppfyllde dessa evenemang min kvot av pålning, oljud och olägenhet med råge. Mer skulle dock komma.

Min bostadsrättsförening

 • Bytt tak.
 • Lagat och målat fasader.
 • Bytt ytterdörrar.
 • Renoverat trapphus (inkl slipat golven).
 • Grävt upp alla gårdar och gjort 100 nya parkeringsplatser.
 • Malsanerat vindarna (vilket krävde att jag förvandlade hela min välorganiserade vind till en stor hög).

Grannarna

 • Grannen i väster är ett hyreshus. Där har det flyttats runt grushögar i en evighet. Syftet är oklart. Samtidigt har de byggt parkeringsplatser utan att först söka bygglov.
 • Grannen i söder är en annan bostadsrättsförening. Ett av deras hus började luta och därför måste de påla i källaren.

Omgivningarna

 • Två mackar, ett skjul och ett gatukök revs.
 • En ny mack byggdes.
 • En cykelbana revs upp.
 • En hundrastgård togs bort och träd fälldes.
 • En ny cykelbana byggdes rakt genom vår tidigare trädgård – två gånger – och stängdes sedan av (den ska bli väg så småningom).
 • Spårvagnsspåren byttes.
 • Sopbilen körde över en elmoj så vi blev ellösa.

Skanska

 • Två sjuvåningshus varav ett är klart och ett skymtar på bilden ovan.
 • En rad med lägre hus.
 • Radhus ska byggas rakt över vår fjärrvärme.
 • Stängt av vår bilväg i många år.
 • Stängt av cykelbanor och gångbanor och hänvisat oss till långa omvägar alternativt gå på en allmänning som snabbt förvandlades till lervälling samt på Bifrostgatan som saknar trottoar.

Har jag glömt något?

Edit februari 2014: När jag skrev ovanstående kände jag inte till att spårarbetet och cykelbana längs Göteborgsvägen ska återupptas. Beräknas vara klart november 2014.

Edit november 2015: Ingen aning om varför men Skanska är här och gräver upp ett hörn i det nya området. Fuskbygge?

Jag hade fel om tillgängligheten på Vänortsgatan

Häromveckan när jag testade sända live video via Bambuser sa jag att att sannolikheten att Skanska skulle spärra av entrén till ett av de nya husen på Vänortsgatan var liten då det bara är ett par meter mellan dörren och cykelbanan. Jag tänkte att det var för smalt för att Skanska skulle hävda att utrymmet var nödvändigt av ett eller annat skäl och att de nyinflyttade i BRF Österport inte behövde riskera att en dag komma hem och utan förvarning mötas av taggtråd och avspärrningar. Trodde jag. Men se vad jag såg när jag gick förbi imorse.

Vänortsgatan

Det är förvisso utan taggtråd men så där värst lättforcerat är det inte.

Kedjor och hänglås

Jag har också skrivit i min blogg att Skanska gör skillnad på folk och folk, att de som köpt bostäder av Skanska inte drabbas av samma avspärrningar som vi som bodde här sedan tidigare. Det visade sig heller inte vara sant. De grindar som öppnades för köparna var bara öppna under inflyttningsdagen. Sedan stängdes de resolut igen och förseglades med buntband. Buntband är ingen match för den som behöver ut och in i sin lägenhet och har en kniv eller avbitartång i handväskan – något bevisligen mina nya grannar har utrustat sig med eftersom väg rutinmässigt öppnats i veckan. Kanske har nyinflyttade personer helt enkelt behov av att kunna köra in till huset med nya möbler eller andra skrymmande varor? Kan jag få ta tillfället i akt att tacka den som öppnat å det varmaste – stort tack!

Tyvärr så såg jag imorse att buntbanden var utbytta till rejäla kedjor med hänglås. Vinkelslip någon?