Etikettarkiv: vägen

Senaste nytt om Vänortsgatan

Hittade just nedanstående information om Vänortsgatan från BRF Harald Stake.

Jag uppskattar särskilt ironin i ”inga nattarbeten är planerade för närvarande”. Det hjälper ju inte den som har sitt kontor några meter ifrån arbetet.

Jag har bara skummat texten och hoppas jag har fel men det verkar som om den djävla avstängningen av vägen inte är över utan nu ska det vara någon satans gågata. Jag tror jag ska fira när grinden tas bort genom att göra det jag varit sugen på att göra i flera långa år. Ta sats, trycka gasen i botten och köra allt vad tygen håller DÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖN!

Och av alla detaljer med cykelvägar hit och dit fick jag intryck av att det inte finns någon som helst anledning till att de boende fått vada i lervälling eftersom det ändå ska bli trottoar där. Varför byggdes den inte för tre år sedan i så fall???

Men som sagt, jag har annat för mig än att lusläsa informationen så det kanske finns en logik i den som jag vid en hastig blick missade…

Det ljusa är att det iaf är information i förväg. Men så är det inte Skanska som är entreprenör utan några som heter Markbygg.

Vänortsgatan och Bifrostgatan

Mölndals stad färdigställer markytorna runtomkring Vänortsgatan. Arbetena pågår mellan augusti och oktober 2014.

Gångfartsområde på Vänortsgatan delen mellan Brf Västerport och Brf Österport. Bilar får köra på de gåendes villkor.
Ny gång- och cykelväg på Bifrostgatan delen mellan Göteborgsvägen och Vänortsgatan (Statoil-sida). Syftet är att knyta ihop cykelstråket från Toltorpsgatan/Bifrostgatan med cykelstråket längs med Göteborgsvägen.
Bullerskärm längs den nya gång- och cykelvägen.
Vänortsgatan
En del av gatan stängs av totalt för genomfart av biltrafik. Det gäller sträckan bakom Statoil till där befintlig gång- och cykelväg möter Vänortsgatan. Passage för gående och cyklister kommer vara tillgängligt under byggtiden.

Bifrostgatan
Delen från Vänortsgatan och 200 meter väst mot Bifrost, kommer att ha minst ett körfält öppet i varje riktning. Under byggtiden kan det dock finnas tillfällen då ett körfält måste stängas av vid enskilda arbeten. Kortare trafikstopp på grund av transporter och leveranser blir också aktuella.

Gång- och cykelvägen på Bifrostgatan, delen från Häradsgatan till Vänortsgatan, hålls öppen. Där den nya gång- och cykelvägen ansluter blir det dock en smalare passage. Hänvisningsskyltar sätts upp på Vänortsgatan för att visa vägen mot gång- cykelvägen på Göteborgsvägen i sydlig och norrgående riktning.

Verksamheter som påverkas är in- och utfart till Statoil, in- och utfart till Fashion House (Göteborgsäven 89).

Tidplan och entreprenör
Arbetena genomförs dagtid, startar i början av augusti och pågår till oktober 2014. Entreprenör är Markbygg AB på uppdrag av Mölndals stad. Inga nattarbeten är planerade för tillfället.