Etikettarkiv: buller

Byggbuller tvingar bort dagisbarn

Sveriges radio rapporterade i slutet av januari om dagiset Gröndalsgården i Stockholm där barnen tvingades bära hörselskydd utomhus på grund av bullret från ett närbeläget bygge.

Pedagoger och föräldrar rasade mot bygget och tyckte planeringen var dåligt skött samt  oroade sig för barnens utveckling och kommunikation.

Trogna läsare av mina texter om byggbolag och deras tolkning av orden hänsyn och planering är inte ett dugg förvånade.

Lagligt buller ger bestående hörselskador

SVD 26 april 2013I dagens SVD finns en artikel om buller. Arbetsmiljöverket har gett i uppdrag till forskare att göra en sammanställning av forskningsläget om buller. Professor Stig Arlinger föreslår en sänkning av gränsvärdet för buller på byggarbetsplatser från nuvarande 85 decibel till 80 decibel. Detta för att buller inom nuvarande gränsvärde kan ge bestående hörselskador som tinnitus.

Ett mycket bra förslag. Sänks ljudnivån på byggarbetsplatser så gynnar det inte bara byggjobbarna utan också de som jobbar i byggnader runt bygget.

Byggjobbarna har åtminstone valt själva

Jag vill på intet sätt föringa problemet med byggarbetsplatsbuller men byggarbetarna har åtminstone valt sitt arbete själva och de får lön för det. Som granne med ett bygge har jag inte valt att bli drabbad av buller och Skanskas ersättning för ett par års störning har hittills inskränkt sig till en kopp kaffe och en bulle. Nu är förvisso bullernivåerna i min skrivhörna betydligt lägre än vad de är på själva bygget. Jag sitter inte i själva maskinerna, jag sitter ett par meter bort med lite glas emellan. Det är dock långt ifrån tillräckligt som skydd.

Jag har tidigare bloggat om en intressant skrift jag läst av Socialstyrelsen om effekten av buller på arbetsprestationen. Jag råkade publicera det på Jobba hemma-dagen vilket ser ut som en tanke. Tipsar också om denna intervju om byggbuller.

Tipstack till Karin som såg och skickade mig artikeln.